fbpx

תנאי שימוש

תנאי שימוש לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון.

שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

תנאי השימוש באתר (sahbook.co.il שם מסחרי בבעלות ליאור צברי ופבל ישראלסקי).

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט sahbook.co.il (אתר אינטרנט זה עומד לרשותך) להלן: "אתר sahbook.co.il" השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

sahbook.co.il אתר מהו אתר sahbook.co.il מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות אך לא רק: מבנה החברה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, מידע אודות שירות נקודות מכירה, מידע אודות המוצרים והשירותים של sahbook.co.il

למי מיועד האתר? sahbook.co.il מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. במידה והנך רוצה ליהנות מרכישת מוצרים ואביזרים בחנות הווירטואלית הנך צריך להירשם כלקוח ב sahbook.co.il ו/או להצטרף כלקוח חדש. הסיסמה ושם משתמש לאתר הגישה למרבית השירותים המסופקים באתר הינה מאובטחת ועל כן ניתנת לביצוע באמצעות הכנסת שם משתמש וסיסמה.

הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו.

הנך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מידי באם תגלה שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה בנתונים אלו. למען הסר ספק יובהר, כי עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הנך אחראי באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר, לרבות אך לא רק תשלום בגין שירותים ו/או רכישת אביזרים ומכשירים באמצעות החנות הווירטואלית וגם במקרים כאשר פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר אבדו או שצד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך. sahbook.co.il רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

שירותים הניתנים באתר במסגרת האתר sahbook.co.il מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים(להלן: "הצעות") יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק sahbook.co.il שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.

למען הסר ספק יודגש, כי הסכם התנאים הכללים חל ללא כל סייג בכל רכישה ו/או שדרוג אשר בוצעו באמצעות האתר. מידע ותמונות באתר באתר תמצא מידע מטעם sahbook.co.il וצדדים שלישיים עליהם אין ל sahbook.co.il פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת sahbook.co.il מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא sahbook.co.il אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, כמו כן sahbook.co.il לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר ,הטעיה או טעות הכלולים בו.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראייהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. sahbook.co.il אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. מומלץ אפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר.

sahbook.co.il רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. sahbook.co.il אינה מתחייבת אפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד. קישורים ככל שיש באתר קישורים (לינקים' לאתרי אינטרנט) לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי sahbook.co.il והיא אינה שולטת בהם.

יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים ,מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. sahbook.co.il אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה.

אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד.

האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. sahbook.co.il אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.

sahbook.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. sahbook.co.il אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

sahbook.co.il רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט פרטיות בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. sahbook.co.il רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של sahbook.co.il על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. sahbook.co.il תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת ש sahbook.co.il תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי sahbook.co.il .

במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס, מייל ,SMS הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של sahbook.co.il כמו כן, באישור תקנון זה הנך מסכים לקבל עדכונים לגבי הטבות, מבצעים ודברי פרסומת מטעם שותפים עסקיים של חברת sahbook.co.il. sahbook.co.il רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי.

sahbook.co.il רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. אבטחת מידע sahbook.co.il מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של sahbook.co.il מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, sahbook.co.il אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

הנך מאשר, כי ידוע לך ש sahbook.co.il עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי sahbook.co.il ,לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל. אחריות שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי sahbook.co.il ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

sahbook.co.il אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי sahbook.co.il ,נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל sahbook.co.il או מי מספקיה.

sahbook.co.il אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות , מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי sahbook.co.il.

ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי sahbook.co.il ,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. שינויים באתר sahbook.co.il תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי sahbook.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. תמיכה טכנית sahbook.co.il אינה מתחייבת לתת כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו.

לא תוכל לבוא sahbook.co.il בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור הפסקת השירות sahbook.co.il רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. sahbook.co.il תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. קניין רוחני כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר ,הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של sahbook.co.il בלבד ,או של צדדים שלישיים ש sahbook.co.il קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של sahbook.co.il בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת sahbook.co.il בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו sahbook.co.il ,אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "sahbook.co.il" סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם של האתר, (סימני המסחר באתר) (בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של sahbook.co.il.

אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הגבלת שימוש מסחרי באתר אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. sahbook.co.il תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי תנאי השימוש sahbook.co.il תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במידי.

לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו. דין ושיפוט הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

החזרת מוצרים\ ביטול עסקה צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש. (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-32 לתוספת – בתוך 11 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 2 ,6 ו-32 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין; (3) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה; (2) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 11 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות; (1) לרכישת שירות כאמור בפרטים 11 עד 19 לתוספת – בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 12ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה; (5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 31 לתוספת – לרכישת לטובין, בתוך 11 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 12ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 12ג לחוק, בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות; (6)לרכישת טובין כאמור בפרט 31 – בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה); (7) לרכישת טובין כאמור בפרט 33 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

😱

ב-$99 גם לכלב שלך תרצה לקנות כרטיס טיסה

חדש! קבלו למייל טיסות עד $99 שלא מתפרסמות בשום מקום!

אז לאן בא לך לטוס?